enel med
Warunki użytkowania serwisu zdrowie.wlkp.pl

WIELKOPOLSKA BAZA MEDYCZNA dostępna pod adresem zdrowie.wlkp.pl, jest w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, podlega również ochronie prawnej w myśl Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Zabronione jest pobieranie danych z bazy WIELKOPOLSKA BAZA MEDYCZNA w rozumieniu Art. 2.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, chyba że jego podstawą jest odrębna umowa.

Zabroniony jest dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania niebędącego przeglądarką internetową.

Zabronione jest inne wykorzystywanie informacji uzyskanych z bazy danych, niż do osobistego użytku. W szczególności, wykorzystanie do celów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, wolnego zawodu lub działalności komercyjnej bądź publicznej, chyba że jego podstawą jest odrębna umowa.

Zabronione jest wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści, chyba że jego podstawą jest odrębna umowa.

Zabronione jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych tylko na swoje potrzeby.

W razie naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej umowy, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, iż użytkownik narusza lub planuje naruszenie niniejszych warunków, w szczególności poprzez wykorzystanie produktu, bądź jego części, w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu lub działalności komercyjnej bądź publicznej, zastrzegamy sobie możliwość zablokowania takiemu użytkownikowi dostępu do serwisu. Niezależnie, możemy w takim przypadku dochodzić roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem swoich praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.

Fakt obecności adresu w bazie danych nie oznacza zgody jego właściciela na otrzymywanie niezamówionej korespondencji i w związku z tym nie zwalnia użytkownika bazy danych od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Producentem bazy danych WIELKOPOLSKA BAZA MEDYCZNA w myśl Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych Art. 2. p. 4. jest firma m-studio-m.net - Poznań ul. Witkowska 1 tel. (61) 653-61-01.

lenis
Biostyl
med polonia
lenis
solumed
subtidenta_baner.jpg
finezja
estmedica